04.10.2018 Полтавському коледжу нафти і газу надано допомогу у проведенні  об’єктового тренування з питань цивільного захисту

      Щороку у закладах вищої освіти з метою відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій з учасниками навчально-виховного процесу проводяться об’єктові тренування з питань цивільного захисту (далі-тренування). Успішне  проведення такого тренування напряму залежить від якісної його підготовки. Саме тому, у вересні 2018 року майстром виробничого навчання циклу практичної підготовки обласних та міста Полтава курсів удосконалення керівних кадрів 3 категорії Самарем Г.В. була надана практична допомога керівному складу та фахівцям Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету (далі-коледж) у підготовці до проведення тренування.

   Робота на базі коледжу розпочалась із ознайомлення з його структурою та розробленими плануючими документами з питань цивільного захисту. Після цього, з заступниками (помічниками) керівника тренування та штабом керівництва було проведено інструктивно-методичне заняття. У його ході зазначеними посадовими особами  розроблялась навчально-методична документація за тренуванням. При цьому, особлива увага була звернута на визначення етапів тренування та навчальних питань з урахуванням специфіки організації заходів цивільного захисту у коледжі. Також, заступниками (помічниками) керівника тренування були відпрацьовані  особисті плани. Крім цього, з керівникам на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів тренування був проведений інструктаж, під час якого були докладно роз’яснені їх обов’язки щодо контролю за діями тих, хто навчається.

   Слід зазначити, що кваліфікована практична допомога, надана керівному складу і фахівцям коледжу сприятиме ефективному відпрацюванню учасниками навчально-виховного процесу практичних дій під час проведення тренування.