03.05.2018 Надано допомогу загальноосвітній школі №4 м. Лубену підготовці до проведення показового Дня цивільного захисту
    У березні-квітні 2018 року завідувачем навчально-консультаційного пункту у м. Лубнах Биченком В.О. була надана практична допомога опорній з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності загальноосвітній школі №4 м. Лубен (далі – ЗОШ №4) у підготовці до проведення показового Дня цивільного захисту (далі- показовий ДЦЗ).   Робота з керівництвом та фахівцями ЗОШ №4 здійснювалась в атмосфері розуміння важливості якісного проведення показового ДЦЗ. Тому, під час інструктивно-методичного заняття заступниками (помічниками) його керівника ретельно визначались заходи, що будуть проводитись у цей день з персоналом та учнями. При плануванні практичних дій персоналу враховувались ймовірні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути безпосередньо в закладі або поблизу нього. Особлива увага була приділена діям у разі виникнення пожежі. Для учнів були обрані різноманітні за тематикою заходи навчально-виховного, просвітницького, спортивного спрямування. Після відпрацювання плану проведення показового ДЦЗ заступникам (помічникам) його керівника була надана практична допомога у розробленні особистих планів. З керівниками на навчальних місцях з відпрацювання практичних заходів показового ДЦЗ був проведений інструктаж щодо їх дій по контролю за дотриманням заходів безпеки тими, хто навчається.   Крім цього, керівникам ланок зв’язку та пожежогасіння Савченку В.П. і Кривошею С.Д. були надані консультації стосовно розроблення планів-календарів об’єктових тренувань з питань цивільного захисту у ході показового ДЦЗ.    Слід зазначити, що показовий ДЦЗ дасть змогу керівникам інших закладів загальної середньої освіти м. Лубен вдосконалити роботу щодо планування та проведення Дня цивільного захисту.
НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області