25.05.2017 Методичний супровід Тижня безпеки дитини

в Дошкільному навчальному закладі № 78
 

      У травні 2017 року майстром виробничого навчання Кременчуцьких курсів 3 категорії Маляренко О.В. були здійснені заходи практичної підготовки керівного складу та фахівців у Дошкільному навчальному закладі № 78 (далі – ДНЗ) до проведення Тижня безпеки дитини.

   У перший день перебування у ДНЗ відбулося знайомство з керівництвом закладу освіти, вивчалися плануючі документи з питань цивільного захисту, стан їх відповідності ймовірним надзвичайним ситуаціям.

   На уроках практичного навчання з завідуючою Якубою О.Л. та особою з питань цивільного захисту Мороз С.І. були визначені етапи та заходи проведення Тижня безпеки дитини, при цьому, акцент робився на порядок та час проведення евакуації персоналу і вихованців дитячого садочку. Оскільки ДНЗ знаходиться у зоні можливого забруднення небезпечною хімічною речовиною аміаком внаслідок аварії на ПАТ „Кременчукм’ясо”, уточнювалися дії персоналу закладу у цьому випадку.

   Після затвердження плану проведення Тижня безпеки дитини, заступникам його керівника була надана практична допомога у розробленні особистих планів. З метою недопущення травмувань, нещасних випадків під час відпрацювання практичних заходів Тижня безпеки дитини було проведено інструктаж з керівниками на навчальних місцях.

     Під час індивідуальних консультацій педагогічним працівникам ДНЗ надано допомогу у розробці сценаріїв проведення практичних заходів Тижня безпеки дитини. При цьому, максимально враховувалися вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей, рівень фахової підготовки педагогів.

   Особі з питань цивільного захисту ДНЗ Мороз С.І. надано рекомендації щодо змісту та оформлення інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту.

Здійснені заходи практичної підготовки сприяли ефективному та якісному проведенню Тижня безпеки дитини, формуванню у персоналу відповідальності за збереження життя і здоров’я  дітей, а також виробленню у дошкільнят основ безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях.


НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області