18.05.2018 Надана допомога 2-ій міській лікарні м. Кременчука у підготовці до проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту

 

У травні 2018 року майстром виробничого навчання Кременчуцьких курсів 3 категорії Шишкіним Ю.І. була надана практична допомога керівному складу і фахівцям 2-ій міській лікарні м. Кременчука у підготовці до проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту (далі – навчання).

Основним заходом такої допомоги стало проведення інструктивно-методичного заняття з персоналом штабу керівництва навчання. Під час цього заняття на підставі аналізу Плану реагування на надзвичайні ситуації були визначені тема навчання, склад його учасників, навчальні цілі для кожної їх категорії.  У ході виконання навчально-виробничих робіт персоналом штабу керівництва розроблявся базовий сценарій навчання, план його проведення, особисті плануючі документи заступників (помічників) керівника навчання. Крім цього, персоналу зазначеного штабу були надані рекомендації щодо підготовки навчальних місць з відпрацювання практичних заходів навчання та способів імітації пожежі у приміщенні лікарні та на її території.

Слід зазначити, що практична допомога, надана керівному складу і фахівцям 2-ої міської лікарні міста Кременчука, сприятиме якісному відпрацюванню її персоналом практичних дій під час проведення навчання.

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

18.05.2018 Надано допомогу товариству з додатковою відповідальністю „Лічмаш-прилад” у підготовці спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту

 

У квітні-травні 2018 року завідувачем навчально-консультаційного пункту у м. Лубнах Биченком В.О. була надана практична допомога керівному складу і фахівцям Товариства з додатковою відповідальністю „Лічмаш-прилад” (далі - ТДВ „Лічмаш-прилад”) у підготовці до проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту (далі – навчання).

Інструктивно-методичне заняття, яке проводилося з персоналом штабу керівництва навчання стало основним заходом цієї допомоги. На підставі аналізу Плану реагування на надзвичайні ситуації були визначені тема, склад учасників, мета проведення навчання. Під час виконання персоналом штабу керівництва конкретних навчально-виробничих робіт ретельно розроблялась навчально-методична документація щодо проведення навчання. Так, з урахуванням  можливих надзвичайних ситуацій, ними були відпрацьовані Базовий сценарій та План проведення навчання.  Також, персонал штабу керівництва мав змогу набути практичних навичок розроблення картографічних документів шляхом графічного показу на плані території  ТДВ „Лічмаш-прилад” ділянок, рубежів, пунктів відтворення обстановки з переліком засобів імітації. Крім цього, заступникам (помічникам) керівника навчання була надана кваліфікована допомога з питань розроблення особистих планів. Посередникам, керівникам на навчальних місцях з відпрацювання практичних заходів навчання у ході інструктажів були докладно роз’яснені їх обов’язки щодо контролю за діями тих, хто навчається та дотримання ними заходів безпеки.

      В цілому, допомога, надана керівному складу та фахівцям цивільного захисту ТДВ „Лічмаш-прилад”, сприятиме ефективному і якісному проведенню навчання.

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

04.05.2018 Захищене і здорове покоління!

Таку тему було обрано Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка для круглого столу, що відбувся 27 квітня 2018 року з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. І не випадково. Адже захист нинішнього та наступних поколінь одне із важливіших завдань нашої держави. Особливу роль у вирішенні цього завдання відведено закладам освіти, зокрема – вищої. Оскільки формування у молоді культури безпеки життєдіяльності є невід’ємною складовою освітнього процесу.
   Саме обговорення цієї проблеми було у центрі уваги учасників круглого столу. Велику зацікавленість у присутніх викликав виступ заступника начальника Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області з навчальної та виробничої роботи Віктора Попруги. У своїй промові він торкнувся питань організації навчання дітей дошкільного віку, учнів, студентів діям під час можливих надзвичайних подій, розповів про порядок оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій. Враховуючи, що останнім часом засоби масової інформації все частіше повідомляють про виявлення вибухонебезпечних предметів та випадки травмування людей у натовпі під час масових заходів (мітингів, футбольних матчів тощо), увага присутніх була акцентована на правилах безпечної поведінки в таких ситуаціях. Завершуючи свій виступ Віктор Попруга підкреслив, що знання правил безпечної поведінки, способів захисту себе і оточуючих в умовах виникнення надзвичайних ситуацій – це базис, який може допомогти молодій людині зберегти своє життя та здоров’я. Крім цього, навчене і проінформоване молоде покоління здатне розвивати та удосконалювати систему цивільного захисту задля безпеки суспільства.
   Слід зазначити, що проведення подібних заходів сприятиме об’єднанню зусиль закладів вищої освіти і представників різних зацікавлених організацій у проведенні цілеспрямованої роботи з популяризації серед молоді здорового та безпечного способу життя.

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

03.05.2018 Надано допомогу загальноосвітній школі №4 м. Лубен

у підготовці до проведення показового Дня цивільного захисту

 

   У березні-квітні 2018 року завідувачем навчально-консультаційного пункту у м. Лубнах Биченком В.О. була надана практична допомога опорній з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності загальноосвітній школі №4
м. Лубен (далі – ЗОШ №4) у підготовці до проведення показового Дня цивільного захисту (далі- показовий ДЦЗ).

   Робота з керівництвом та фахівцями ЗОШ №4 здійснювалась в атмосфері розуміння важливості якісного проведення показового ДЦЗ. Тому, під час інструктивно-методичного заняття заступниками (помічниками) його керівника ретельно визначались заходи, що будуть проводитись у цей день з персоналом та учнями. При плануванні практичних дій персоналу враховувались ймовірні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути безпосередньо в закладі або поблизу нього. Особлива увага була приділена діям у разі виникнення пожежі. Для учнів були обрані різноманітні за тематикою заходи навчально-виховного, просвітницького, спортивного спрямування. Після відпрацювання плану проведення показового ДЦЗ заступникам (помічникам) його керівника була надана практична допомога у розробленні особистих планів. З керівниками на навчальних місцях з відпрацювання практичних заходів показового ДЦЗ був проведений інструктаж щодо їх дій по контролю за дотриманням заходів безпеки тими, хто навчається.

   Крім цього, керівникам ланок зв’язку та пожежогасіння Савченку В.П. і Кривошею С.Д. були надані консультації стосовно розроблення планів-календарів об’єктових тренувань з питань цивільного захисту у ході показового ДЦЗ.

   Слід зазначити, що показовий ДЦЗ дасть змогу керівникам інших закладів загальної середньої освіти м. Лубен вдосконалити роботу щодо планування та проведення Дня цивільного захисту.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

 

02.05.2018 Надана допомога Полтавському обласному  центру зайнятості

у підготовці до проведення  спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту

 

Image     У квітні 2018 року майстром виробничого навчання циклу практичної підготовки обласних та міста Полтава курсів 3 категорії Любченком С.В. була надана практична допомога керівному складу та фахівцям Полтавського обласного центру зайнятості у підготовці до проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту.

   Основним заходом такої допомоги стало проведення інструктивно-методичного заняття з персоналом штабу керівництва навчання. Під час цього заняття на підставі аналізу Плану реагування на надзвичайні ситуації були визначені тема та мета проведення навчання, склад його учасників.  У ході виконання навчально-виробничих робіт персоналом штабу керівництва розроблявся базовий сценарій навчання, план його проведення. Також персоналу зазначеного штабу були надані рекомендації щодо підготовки навчальних місць з відпрацювання практичних заходів навчання та способів імітації пожежі у приміщенні Полтавського обласного центру зайнятості. Крім цього, заступники (помічники) керівника навчання отримали кваліфіковану допомогу під час розробки ними особистих планів.

Слід зазначити, що практична допомога, надана керівному складу і фахівцям Полтавського обласного центру зайнятості, сприятиме якісному відпрацюванню практичних дій під час проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

Інформація

по видам навчання в Центрі на протязі травня 2018 року

 

Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(м. Полтава, вул. Раїси Кириченко,14)
1. Керівники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту  у певній сфері суспільного життя

14-18.05

2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які очолюють евакуаційні органи, виконують обовʼязки секретарів евакуаційних комісій

14-18.05

3. Керівники, а також їх заступники суб’єктів господарювання з чисельністю працюючих 50 осіб і менше 29.05-01.06
4. Фахівці, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням техногенної безпеки, суб’єктів господарювання з чисельністю працюючих 50 осіб і менше 30.05-01.06
5. Працівники суб’єктів господарювання, які очолюють комісії з питань евакуації, виконують функції та обовʼязки секретарів зазначених комісій 30.05-01.06
6. Працівники чергово-диспетчерських служб субʼєктів господарювання 16-18.05

 

Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(за виїзною формою)
1. Особи керівного складу та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту підприємств, установ, організацій Зіньківського та Козельщинського районів 21-25.05

 

Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(м. Кременчук, вул. Перемоги 24/2)
1. Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях 15-17.05

 

Спеціальна підготовка

(м. Полтава, вул. Раїси Кириченко,14)

1. Особи, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки 23-25.05
Архів новин 2012 року Архів новин 2013 року Архів новин 2014 року Архів новин 2015 року
Архів новин 2016 року Архів новин 2017 року    
 
24.04.2018 Прийнято участь у роботі методичного об’єднання вчителів предмету „Основи здоров’я” загальноосвітніх шкіл м. Полтави
24.04.2018 Надання допомоги Кременчуцькому обласному шкірно-венерологічному диспансеру у підготовці до проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту
16.04.2018 У Лохвицькому районі проведено функціональне навчання з питань цивільного захисту
30.03.2018 Надання допомоги у підготовці спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту в Лубенському учбово-виробничому підприємстві Українського товариства глухих
30.03.2018 Надано практичну допомогу  Миргородському художньо-промисловому коледжу імені М.В. Гоголя у підготовці до проведення спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту
27.03.2018 Надана допомога представникам Полтавської станції екстреної медичної допомоги №1 комунальної установи „Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Полтавської обласної ради
27.03.2018 У місті Горішні Плавні проведено функціональне навчання з питань цивільного захисту
20.03.2018 Надано допомогу комунальному підприємству „Кременчукводоканал” у підготовці спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту формування з обслуговування сховища
05.03.2018 Консультативно-методична допомога з питань організації діяльності місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
26.02.2018 Надана допомога представникам публічного акціонерного товариства Полтавське хлібоприймальне підприємство” 
26.02.2018 У м. Миргороді проведено функціональне навчання з питань цивільного захисту
23.02.2018 Проведення консультацій для підприємств, установ, організацій на базі Кременчуцьких курсів 3 категорії
02.02.2018 Консультаційна допомога з питань цивільного захисту працівникам національної поліції